Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Uitgaand van het mbira liedje over een ezel, een koe en een geit gaan we met de kinderen praten over dieren. Hoe bewegen die? En wat voor geluiden maken ze erbij? Kun je je lievelingsdier ook uitbeelden zonder geluid? En wat hebben we nodig om de dierengeluiden te verklanken?

Observatie

De kinderen beginnen op alle vieren te dansen tijdens het mbira liedje. In de kring praten we over dieren. Tamy weet veel over boerderijen. Bijvoorbeeld over mest en wat je daarmee kunt doen. Beau doet vol overtuiging een koe na, Djalil een geit.
Marcela en Ismael maken samen paardengeluiden. Dan gaan ze het ook uitbeelden, en ze galopperen op alle vieren om de cirkel met zittende kinderen heen.

In kleine groepjes maken de kinderen een eigen verhaaltje over dieren. Dat wordt aan het eind gepresenteerd.
Marcela zingt "de dag van de boerderij" en haar groepje maakt daar een mooie dans bij.

Reflectie

De kinderen zijn erg energiek. Er liggen twee opname apparaten op de grond, midden in de cirkel. We vinden het opvallend dat de kinderen zorgvuldig om die twee apparaatjes heen bewegen terwijl ze wild door elkaar heen lijken te gaan. Ook gebeuren er geen botsingen of dergelijke ongelukjes. Ze zijn kennelijk zeer bewust van de ruimte, van hun bewegingen en van elkaar.

Ze vinden het heel leuk om dieren uit te beelden, en doen dit bijzonder overtuigend. Het paard van Marcela en Ismael klonk haast als een echt paard!

16

Wilde dieren

dag 07
21 februari 2012
Evi maakt dierengeluiden
Boaz houdt zijn oren dicht
Twee paarden
De kudde loopt om de apparaatjes heen
Elvira laat de paarden slapen
Evi speelt voor de dieren
De dag van de boerderij
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.