Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Gezien het succes van het thema 'jungle' gaan we daar nog even mee door. Dit thema spreekt de kinderen erg aan. We willen het uiteindelijk graag dichterbij halen en een vertaalslag maken naar dieren of de natuur in onze eigen omgeving, maar vooralsnog is het de jungle die de kinderen in de ban heeft.

Voor deze les nemen we een plaatje van de jungle als uitgangspunt. De kinderen kunnen dan samen een verhaal rondom het plaatje bedenken. Vervolgens gaan we dat muzikaal uitbeelden. 

Observatie

We beginnen met het 'donghi mombe mbudzi” liedje op de mbira. Iedereen zingt mee en al snel zijn de kinderen op alle vieren de dieren en hebben we een kudde met dieren.

Daarna praten we in de kring. Aron heeft op eigen initiatief een foto van twee krokodillen met een meneer meegebracht. We praten over die foto: wat is erop te zien, en waar zou het zijn? In Afrika? “Nee, in een terrarium. Dat is gewoon een aquarium voor dieren maar zonder water” legt Aron uit.

Dan kijken we samen naar de afbeelding die Debby heeft meegebracht. Faye ziet een giraffe en een krokodil.
Morris wijst een tijger aan. “Dat zijn leeuwen” corrigeren andere kinderen hem. Doris ziet een slang. Debby vraagt wat de dieren aan het doen zijn. Aron: “eten aan het zoeken, aan het zwemmen en een beetje aan het vliegen.”

Mara ontdekt papegaaien en legt uit: “mensen zeggen dat papegaaien mensen napraten”. Dat gaat de hele klas dan even heel overtuigend voordoen.
Debby vraagt waar de papegaaien vandaan komen. Mara: “Zuid Amerika, of Artis, of uit een ei”. Er volgt een gesprek over hoe de papegaai uit het ei komt (zie volgend verslag).

We praten nog over andere dieren. Er worden prachtige geluiden gemaakt. Dan gaan de kinderen in kleine groepjes een verhaaltje van het plaatje uitbeelden en/of verklanken. Aan het eind laten ze die aan elkaar horen.

Reflectie

Het was geweldig om te zien dat Aron op eigen initiatief een plaatje heeft meegenomen en dat het muziekproject ook buiten de muziekuren in de klas leeft. Later vertelde juf José dat ze ook al in de klas over de jungle hadden gepraat.

De kinderen hadden heel veel te vertellen over dieren en hadden hele mooie geluiden die ze graag met iedereen wilden delen. De nuances waarmee dat gebeurde waren opvallend. Bijvoorbeeld: “nee dat is niet het geluid van een brulaap maar een chimpansee!”

Bij het muziek maken in kleine groepjes gebeuren hele mooie dingen. Biel en Sam speelden muziek terwijl Rutger en Senna als tijgertjes dansen. Thijmen kleppert als een krokodil met twee plastic kleppers, terwijl Ivan daar ritmisch antwoord op geeft. Doris onderzoekt tijdens het spelen de mogelijkheden van de cither.

18

Terug naar de jungle

dag 07
21 februari 2012
Zingen op alle vieren
Aron laat zijn plaatje zien
Het jungle plaatje dat Debby meebracht
Iedereen ziet weer iets anders
Geluiden maken
In groepjes werken
Jungle muziek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.