Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Zodra het begrip 'jungle' wordt genoemd komt Aron helemaal los. Hij weet er van alles over. Wat er allemaal voor dieren wonen en wat voor geluiden die maken. Hij weet dat de Bengaalse Tijger uit Azië komt en niet uit Afrika. En er zijn in de jungle o.a. ratelslangen, kolibries, brulapen en chimpansees.

Debby nodigt Aron in het begin uit om in de mand te gaan zoeken naar de instrumenten die we nodig hebben om jungle geluiden te kunnen maken. Als we in groepjes gaan werken blijkt Aron het spilpunt van zijn groepje te zijn. Hij werkt samen met Janna de L., Morris, Thijmen en Mara. Hij is steeds in gesprek met de andere kinderen. Af en toe staat hij op om iets te pakken. Hij gaat ook naar de kast en begint erin te zoeken. Wanneer Aron wegloopt om iets te pakken wacht iedereen op hem.

Tijdens de presentatie maakt hij prachtige aap geluiden. Na afloop wordt er nagepraat. Wat konden de kinderen horen? Een brulaap. Aron corrigeert dit onmiddellijk: nee, dit was geen brulaap maar een chimpansee!

Reflectie

Het was geweldig om Aron op deze manier mee te maken. Hij was van begin af aan geïnteresseerd in de muzieklessen maar had het er niet altijd even makkelijk mee: soms waren er teveel indrukken of kon hij zijn draai niet vinden in de groep.

Maar zodra we bij de jungle waren uitgekomen was hij helemaal in zijn element en de hele klas luisterde aandachtig naar hem. Meteen had hij hele duidelijke ideeën over wat voor geluiden hij voor bepaalde dieren nodig had en hij ging ernaar op zoek. Zodra Aron even van zijn groepje wegliep om iets te zoeken wachtte eigenlijk iedereen op hem. Hierdoor werd heel duidelijk dat hij een essentiële rol in zijn groepje vervulde.

Juf José genoot ervan om Aron zo bezig te zien. Het was voor haar ook heel bijzonder dat de andere kinderen van de klas na deze muziekles zeiden dat ze het zo fijn vonden dat Aron zo leuk mee deed.

17

Aron

dag 06
14 februari 2012
Aron zoekt naar geluiden in de mand
Hij werkt samen met zijn groepje
Aron praat met Morris en Mara
Dan loopt hij even weg
Om iets te zoeken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.