Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen dirigeren op verschillende manieren. 'Zoals het moet': met een stokje, staand voor de muzikanten. Of met grote bewegingen van de armen. Of met een sprong. Of met spreken.

Observatie

Eerst staat Daliya te dirigeren. Rens wil ook heel graag en ze overleggen. Daliya vindt het prima om te ruilen. Rens gaat op in zijn rol als dirigent.
Tijdens de presentatie is Evelien aan de beurt: iedereen vindt het prima en doet heel goed mee.

08

Dirigeren: Rens en Daliya

dag 03
24 januari 2012
Daliya dirigeert met een triangel
Rens wil ook graag dirigeren
Rens dirigeert met het stokje van de triangel
Heel erg geconcentreerd
Iedereen volgt
Bij de presentatie gaat Evelien dirigeren
Rens en Daliya vinden dat prima!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.