Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van deze les was om het samenspelen uit te bouwen. In de eerste les gingen de kinderen uit eigen initiatief samenspelen. Deze keer wilden we kijken wat er gebeurt als ze allemaal een zelfde soort instrument krijgen en in groepjes worden ingedeeld.

Observatie

Na een iets vertraagde start gaan we als muisjes naar het speellokaal waar de 'muziekles' uiteindelijk een half uur later dan gepland begint. Na een verjaardagsliedje voor Luna leren de kinderen een Zimbabwaans liedje over een ezel, een koe en een geit, genaamd Dongi mombe mbudzi.
Dan gaan we in de kring staan en iedereen mag Debby nadoen. Allemaal tegelijk klappen, of een geluid en/of beweging maken en die dan nadoen. Dan krijgen de kinderen allemaal een klankstaaf. Er worden afspraken met de hele groep gemaakt over muziek maken en over stilte: als de handen in de lucht gaan is iedereen stil.
De kinderen worden opgesplitst in groepjes. Tijdens het vrije werken nemen sommige kinderen de leiding om de muziek in 'hun' groepje in het gareel te leiden, zoals Marcela. Ze vindt het erg moeilijk om iedereen stil te krijgen als ze haar handen in de lucht doet maar blijft het proberen.

Reflectie

Vandaag werd grotendeels voor een andere werkvorm gekozen: de kring. Tijdens de les kwam heel duidelijk naar voren dat de kinderen een enorme behoefte hebben om alles aan te raken. Het liefst onmiddellijk.
Stilzitten en luisteren is moeilijk als er zoveel mooie klanken door de ruimte vliegen en zoveel interessante instrumenten binnen handbereik liggen.
Tegelijk gaven de kinderen zelf aan dat ze stilte belangrijk vinden en iedereen wil graag gehoord worden als hij of zij iets doet. De kinderen moeten dus ontdekken hoe ze dat kunnen combineren. Het bleef moeilijk voor de kinderen om hun instrument los te laten en helemaal stil te zijn.
Helaas was er geen tijd meer om aan het eind elk groepje te horen.

We gaan verder werken met stilte, geluid en beweging.

07

Samenspelen

dag 03
24 januari 2012
in de kring
praten over muziek
regels afspreken
stilte vragen
krijgen we iedereen mee?
voordoen-nadoen
vrij werken in groepjes
stilte vragen...lukt niet!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.