Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Geertje had van alle gekochte voorwerpen foto's gemaakt en ze op de grond uitgespreid. "Hoe zou een winkel het aanpakken om mensen naar de winkel te lokken, en hoe zou jij dat doen?"
Er vallen opmerkingen zoals "Ik ga jou lokken Geertje" en "Ik ben dol op krabbetjes" Een van de meisjes zegt:"De winkel heeft een raam met allemaal sieraden erin, dan weet je dat die winkel laat zien wat hij verkoopt, dus die lokt je en roept kom maar eens hier kijken net als de vogel." Bij de foto van de kniebeschermers roept er een "Ik houd van skaten". En bij de beker "Iemand heeft die beker gewonnen.
Als de foto's opnieuw gerangschikt worden gaan we kijken welke er bij elkaar zouden kunnen horen. Een van de jongen zegt:
"De achterkant lijkt wel een slakje" en begint een heel verhaal "Een slakje vind ik lief, ik heb een babyslak in de schuur gevonden die heb ik toen in een doosje gedaan maar hij ging bijna dood dus toen heb ik hem weer in de tuin gezet."
Nog een vraag: "Kan het ook een machine soort worden?" "Ja hoor een waslijnmachine, wordt het steeds een ander doekje." "Je kan het ook als een wiebelmachine gebruiken voor de achtbaan". Bij de theepot en de beker:"Een drinkmachine".
Een aantal kinderen gaan met Geertje mee naar de Aula de anderen gaan in de klas een "machine" schilderen.
De watermachine wordt als eerste geopperd.
"Ik heb al een machine gemaakt waar water uitkomt aan de zijkant moet je trekken dat is een pomp."
En "Dit wordt een machine die allemaal verschillende kleuren kan spuiten."
Er worden veel watermachines geschilderd en een klein meisje schildert een kleurenpistool.
Een van de kunstzinnige jongens schildert een "landveranderaar, het wordt steeds een ander land, fabeltjeskrant- of iemand-die-jarig-is-land.

27

kan het een machine zijn?

dag 12
2 oktober 2007
welke kunnen bij elkaar horen?
machine schilderen
watermachine en een kleurenmachine
kleurenmachine en een kleurenpistool
watermachine
watermachine
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.