Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sebastian heeft zijn tent vandaag afgemaakt.

De bollen op het dak werden beschilderd met verschillende kleuren die volgens Sebastian allemaal 'vurig' waren. Zo schilderde hij met 'vurig rood'. 'En dit is vurig blauw'. 'Vurig oranje' en tenslotte met 'vurig roze'.

De vuurplaats aan de voorkant van de tent wordt vandaag afgedekt met een doek.

Het dak wordt bedekt met papier en daarna wordt ook de bovenkant afgesloten met doeken.

Sebastian neemt een lantaarn mee naar binnen, en af en toe zie je een voorzichtig licht door de doeken schijnen.

'Dit is pas écht een donkere plek', zeggen de klasgenootjes.

Iris, Wesley, Nick en Valesca helpen Sebastian bij het maken van zijn tent.De kleuren verf worden besproken.Iris: "het is goud”Ik: "denk je dat het goud is”Sebastian: "nee het is grijs”Iris: ”het is glittergrijs”
Over de hut van SebastianValesca: "ben jij de baas over dat ding?”"de juffen zijn baas over het atelier”
Sebastiaan wil laten weten dat hij een verandering aan zijn tentje niet wil."maar ik wil het niet, ik heb het tentje gemaakt”Valesca: "vooruit dan”Valesca: "op de boventop doe ik grijs”"waar is grijs eigenlijk?”Valesca geeft aan hoe zij iets wilt.Sebastiaan: "hoe jij het wilt”Valesca: "ik heb een idee, we gaan van alles een foto maken”……………Sebastian: "ik heb een beetje poeder nodig”Sebastian heeft een pakje met behangersplak ontdekt.Iris: ”ik heb hem, waar moet het?”Valesca: ”alles wat klaar is… bijvoorbeeld alles wat klaar is daar moet je poeder overheen doen want dat heet toverpoeder”Valesca: ”ik ga de poeder erover strooien Sebastian”Sebastian mompelt: "hij moet helemaal groen worden dit huisje”Nick: ”waar haal je dit suiker vandaan?”(behangersplak)Er wordt een strijd geleverd om de ’suiker’Iris: "mag ik het suiker?”Valesca: ”hou je handjes maar in een kommetje, dat is poeder”Iris: ”toverpoeder”Sebastian: ”ik heb suiker nodig, zout.”Valesca: ”wil je nog een beetje zout hebben?”Valesca: ”ik wil nog 100x in het atelier werken!”
Dialoogje tussen twee kinderen bij de hut”Hierin?”"heel veel?””heel klein beetje…”"zo?”
Iris: ”we kunnen ook nog dit verven””we kunnen ook nog dit verven”Wesley: ”waar is dat potje?, samen delen, samen, spelen”Valesca: "ik weet het, ik heb een goed idee, ik ga het ook doen maar dan gaan we… Jij geeft het goud aan mij en ik ga het erop doen”Valesca: "Ik heb een goed idee, Nick doet dat zout erin, Sebastian geeft dat potje door aan mij en ik ga het dan hierover strooien”Wesley: ”neehee”Nick: ”ik ga het hierover strooien”Wesley: ”het is eigenlijk wel hem hut”Wesley: ”en dit is mijn hut”Valesca: ”dit is onze hut”Wesley: ”je hoeft het niet te zeggen mijne is groter”Valesca: ”ik ga kijken in de hut van Sebastian”Sebastian: ”nee, je mag niet kijken in de hut”Valesca: ”eigenlijk wil ik hier niet meer werken”……….Valesca: ”ik heb het een beetje groter gemaakt"Wesley: ”of gaan we dat sneeuw gebruiken?"Nick: ”ja dan laten we het gewoon vallen!” Ze laten het behangplak-poeder vallen alsof het sneeuw is.”Oh!”Nick: ”wow!”Valesca: ”ja, dan gaan we het helemaal opmaken!”Wesley: ”mag ik ook es?”Nick: ”voelen?, of er nog wat een beetje in zit?”Nick: ”ja, er zit nog wat in”Sebastian: ”mag ik nog een klein beetje in m’n tentje?”Sebastian: ”nou is het op, kijk maar”–:”heb je nog een beetje”Valesca: ”kijk hier nog een hele berreg!”Wanneer de hut helemaal klaar is loopt Ashley langs: "maar dit is écht een donkere plek!” …….Sebastian roept ons erbij"Kom es m’n huis kijken, het is heel donker!”"nu moet je in m’n tentje laten lichten”De tent is heeel donker. Sebastian doet een zaklantaarn aan in de tent zodat er een klein lichtje schijnt door de dikke lagen van de tent.
De twee huttenbouwers in gesprekWesley: "is dat jouw hut?”Sebastian: "ja”Wesley: "mijnes is langer”Sebastian: "en mijn hut is ook langer”Wesley spreidt z’n armen: "mijn hut is zóóóó lang”

Reflectie

Ik ben heel erg blij met het bouwwerk van Sebastian. Hij heeft heel mooi gewerkt, heel procesmatig. laagje voor laagje heeft hij de tent opgebouwd en donker gemaakt. Het uiteindelijke resultaat is ook erg spannend. Je kunt zien dat het werkstuk uit vele laagjes bestaat en met veel zorgvuldigheid en aandacht gemaakt is.

Het is heel leuk om te merken dat alle kinderen het ermee eens waren dat de tent van Sebastiaan een echte donkere plek is geworden. Veel kinderen hebben hem vandaag geholpen en stelden zich vaak ook heel dienstbaar op. We beseften zich heel goed dat het de tent van Sebastian was maar wilden hem graag helpen. In de tent mocht niemand komen. Elk kind dat de tent betrad werd eruit verjaagd of verteld dat hij niemand in z'n tentje wil. Sebastian heeft heel geconcentreerd gewerkt. Zo nu en dan troffen we hem aan in een andere hoek maar iedere keer kwam hij weer terug bij zijn tent om dingen aan te passen.
Er werden ook veel dingen verzameld die weer in z'n tentje werden gedaan.

53

Dinsdag 09-10-07

dag 15
9 oktober 2007
Sebastian
detail van de tent
nu is hij klaar
detail van de tent
licht in het donker
donker in het licht
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.