Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Samenwerking met veel water
Bertrand, Finn en ThaliaBertrand, Finn en Thalia zijn aan het schilderen. Eerst beginnen ze allemaal apart aan een schilderij. Thalia schildert een stuk op Bertrand zijn papier. Bertrand vindt het niet erg, ze gaan samen door. Dan gaat ook Finn schilderen, Finn en Bertrand gaan samen aan het werk. Thalia mag van Finn niet mee doen, ze schildert in een hoekje van hun vel. Finn: "Nee, Thalia, op je eigen vel! Niet doen!" tegen Bertrand, we doen alleen blauw, blauw, blauw." Bertrand begint te zingen: "Pluizig en blauw dat is waar ik zo van hou..." Thalia staat nu bij hen: "Wij zijn vrienden he?" Finn: "Ja, vrienden." Finn (meer tegen zichzelf): "En nu rood!" Bertrand: "Blauw, en nog meer water!" Ze dopen de kwast steeds opnieuw in de emmer." Thalia komt met een tak. Er wordt met de tak geschilderd, ook de tak wordt in de emmer gedoopt.


SebastiaanSebastiaan heeft een schilderij gemaakt en laat het zien.Ik breng hem naar een licht stuk vloer om er een foto van te maken.Sebastiaan:"dit kun je hier leggen", hij legt een zwart papier over het schilderij.Ik vraag: "en dan?"Sebastiaan: "foto maken" "leuk hè""kijk eens""ik dacht, zo vind ik het leuk"Er ontstaan allemaal zwarte vlakken om en over zijn schilderij die hij heeft vastgeplakt.Even later schildert hij daar weer overheen.ThaliaBewerkt met haar handen een schilderij."ik heb vieze handjes!""dat is ook donker"

30

Dinsdag 25-09-07

dag 11
25 september 2007
samenwerking met veel water
alex
knippen
Sebastian
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.