Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

LexyLexy: "dit is ons lab!"DemiDoet een gele filter op een blauwe en houdt hem voor haar gezicht"groen!"Demi houdt een niet- transparant papiertje voor haar gezicht "ik kan niets zien". Ze ontdekt het verschil tussen transparante en niet- transparante kleuren.

LauraLaat kleuren aan Lexy zien en houdt het voor haar gezichtLexy: "ik zie alleen maar zwart"
Laura houdt een zelfgemaakt kleuren masker voor haar gezicht "ik zie intlingers"Lexy zegt: ze kan het woord niet zo goed zeggen, ze zegt indringers.Ze kijkt door haar ‘masker'. "ik zie een intlinger", ze doelt op Thalia die even op bezoek is gekomen in de hoek. Thalia's handen zitten onder de lijm. "kijk maar naar haar handen".

NickNick voelt aan gekleurde stukjes tapijt.Ik vraag: welke is zachter? De rooie of de gele?Nick: "de rooie"

Reflectie

De ontdekkingshoekIk vond het lastig om in deze hoek een koppeling te maken naar de mol. De mol is praktisch blind dus zal niet veel kleur ervaren. Aangezien de kinderen in deze hoek zo gebiologeerd bezig waren heb ik ze gelaten. Ze begonnen spontaan kleurenfilters te mengen door de kleuren op elkaar te plakken en voor hun ogen te houden. Ze knippen en plakten de filters aan elkaar. Omdat de hoek zo afgesloten was bleven de kinderen een lange tijd hun concentratie houden. Ze konden kleuren filters knippen, evt. opplakken. Een aantal gingen ook daadwerkelijk dingen maken maar Demi bleef continue bezig met het mengen van de kleuren. We spraken af dat als ze iets nodig zouden hebben dat ik ‘boodschappen ‘zou doen. Dit werkte goed. In dit groepje zaten 4 meisjes. Ze spraken af dat ze zusjes waren. Het was duidelijk dat ze het heel knus vonden in deze hoek.De kinderen ontdekken wanneer je kleur ziet en kleuren niet ziet (zwart) en experimenteren met kleuren mengen.

Roos

24

vrijdag 21-09-07

dag 09
21 september 2007
lichtbak: experiment met kleuren
mengen van kleuren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.