Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We zijn begonnen in de klas van juf Josee, waar we hebben gekeken naar de verzamelde en meegebrachte kleertjes en knuffels. Ze vertelden dat dit kleertjes en schoentjes waren waar ze uitgegroeid zijn. Sommige kinderen namen kleertjes mee van broertjes of zusjes, en sommigen hadden kleertjes mee die zij niet meer pastte.

Vandaag gingen de eerste twee groepjes naar het atelier, voor een eerste kennismaking met de ruimte en de materialen. de eerste groep was nog wat onwennig, wat uitte in het zoeken naar vertrouwde spulletjes. Langzaam ontdekte zij ook de onbekende materialen waardoor er verschillende vormen van verzamelingen ontstonden. Waar de een het op een hoop gooide, componeerde de ander het voorzichtig tot een glijbaan, opgebouwd uit kalabassen. Een andere verzameling werd weer gesorteerd op onderwerp en kleur.

De tweede groep hoefde niet te wennen aan het materiaal. Letterlijk alles was uit de kasten getrokken, en niks leek onbekend. Door de hennep op het hoofd te zetten veranderde je al gauw in een geit, en ook werden er heuse hengels gebouwd. Rietjes en bamboestengels werden zorgvuldig aan elkaar gezet met knijpers. Tussen de drukte door werd er door sommigen ook stil en gefocust gewerkt.

01

dinsdag, eerste aanraking

dag 01
3 februari 2007
kleine slofjes grote voeten
luisteren naar elkaar
de buit
in het atelier
loes is geit
draad en kallabas
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.