Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Samen muziek maken

Hanneke pakt haar gitaar aan het einde van de les erbij en begint te spelen, in een mum van tijd zitten alle kinderen die een instrument hebben gemaakt eromheen en doen mee met hun eigen instrument.

69

Muziek maken

dag 14
9 oktober 2007
Johnny L
Sacha, Catherijne, Iris
Daphne doet enthousiast mee
Juf Hanneke met gitaar
Iris
Jan neemt de leiding en geeft het ritme aan
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.