Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Begonnen waar we mee bezig waren...

Juf Stefanie: "Wat is er met de takken gebeurd?"
Jan: "De takken zijn kwetsbaar geworden."

Kijk, alles is verdroogd!

Daphne mengt kleuren: "Dit zijn de mooie kleuren en dat zijn de niet mooie kleuren"

Reflectie

De werken van afgelopen vrijdag waren in het atelier blijven liggen en bij binnenkomst in het atelier gingen de kinderen meteen weer enthousiast aan het slag. Het was leuk om te zien dat geen enkel groepje opstartproblemen had. Ze hebben alles mooi en goed afgemaakt.De groepjes die al klaar waren, hebben verder gewerkt in hun dagboek schriftje. Dat is een prima klaaropdracht. De schriftjes komen nu echt tot leven en ze beleven ook veel plezier aan het schrijven van een verslagje. De verslagen worden versierd met tekeningen van de dingen die ze gemaakt hebben. Het creëert tevens een bepaalde mate van rust in de groep. De kinderen die al klaar zijn met hun schrift kunnen daarna kunstboeken pakken uit de kast en daarin bladeren. Wie weet inspireert het hen tot grote dingen.... Na de pauze hebben de kinderen in de aula hun werk aan elkaar uitgelegd. Ook dit ging erg goed. Ze luisterden goed en de makers konden over het algemeen goed terughalen wat wat was en waarom ze het op die manier hadden geschilderd. Ook heeft Irma het begrip compositie uitgelegd en laten zien bij een van de werken. Dit begrip zal later nog wel een aantal keer terugkomen. Ze konden het begrip nog niet echt omschrijven, maar ze begrepen wel wat Irma bedoelde.
Terug in het atelier hebben we alle materialen opnieuw gerangschikt en opgeruimd. Ook daar waren ze weer enthousiast mee bezig. De spullen zitten nu allemaal weer in plastic bakjes en zijn klaar om opnieuw gebruikt of op een andere manier gerangschikt te worden.
Vorige week hadden we bedacht dat we nu de overstap moesten maken van het platte vlak naar het 3-dimensionale. Klei is daarvoor een uitermate geschikt materiaal. Om ze alvast een beetje te laten wennen aan het materiaal moesten ze vanmiddag individueel aan de slag. De opdracht heeft Irma heel kort toegelicht: met klei iets maken wat je in het natuurpark gezien of gevonden hebt. Verder hebben we geen informatie gegeven. Bijna alle kinderen zijn vanzelf uit het platte vlak gegaan en hebben iets 3-dimensionaals gemaakt. Soms hadden ze nog wel hulp of aansporing nodig, maar het blijkt dat de ochtend in het natuurpark een goede basis is om te starten, een goed referentiekader. De kinderen weten meteen waar we het over hebben en weten ook meteen wat ze gaan maken. Er zijn dus geen kinderen die opstartproblemen hebben of die geen idee hebben wat ze moeten maken. Iets wat normaal bij de wat vrijere opdrachten vaak wel voorkomt. Sommige kinderen waren wel wat ‘gemakzuchtig' in het maken van hun ding en waren naar hun idee dus snel klaar. Enige aansporing om details verder uit te werken of nog eens goed te kijken naar een van de vele voorbeelden die we uit het park hebben meegenomen doet dan wonderen. Op die manier zijn de kinderen deze ochtend bewuster naar hun verzamelde materiaal gaan kijken. En weer bewees het schriftje zijn waarde. Er werd na afloop druk in geschreven en getekend.

22

Weer verder met bezigheden

dag 06
11 september 2007
schilderen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.