Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Slakken

Kunstenaar Irma: "ik had een slak in een bak gedaan....nou zeg, de slak is weg! Hij is vertrokken."

Arenzo: (zit naast de bak vol met slakken) "het lijkt wel een dierentuin hier."

(veel ophef over de slak) "de slak is ontsnapt uit de gevangenis" (later) "de slak is weer gevangen."

Daphne: (bewaakt de bak met slakken) "we hebben 'm nog maar 10 minuten en hij heeft alweer gepoept!"

Daniel bezig met het kleien van een slak: "ik heb zijn ogen platgemaakt".

Arenzo: Johnny kijk! Hij (de slak) heeft een baby op zijn rug!"

17

Slakken

dag 06
11 september 2007
Slakkenfamilies en slakkenspeeltuinen
Slakken, slakken en nog eens slakken....
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.