Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Zoeken in het park.

Te voet gaan we we naar het dichtbij gelegen Natuurpark. De kinderen zijn uitgelaten. Eenmaal in het park rennen de kinderen brullend en gillend de bosje in. Af en toe hoor je vanuit het struweel kreten als ‘kijk'es wat ik heb’. Opvallend is dat de kinderen vooral terugkomen met natuurlijke materialen. Hier en daar zien we een blikje of wat plastic maar het zijn toch vooral takken (hele grote ook), bladeren en kroos uit de sloot. En natuurlijk de dode vis. Deze maakte zoveel indruk dat we er een apart cluster aan hebben gewijd. Slakken waren ook populair. Ze zijn allemaal meegenomen om in het weekend thuis verzorgd te worden... Benieuwd of ze dinsdag weer terugkomen!

Reflectie

Vandaag was een goede dag! De kinderen vonden het heerlijk om naar buiten te gaan en lekker te struinen in de bosjes. Plastic zakken en handschoentjes waren een goed idee, want ze kwamen met allerlei rare dingen aanzetten, waaronder een dode vis. We zijn er 45 minuten geweest en dat was precies goed. Ze verveelden zich nog niet, maar hadden al wel genoeg materiaal gevonden om mee aan de slag te kunnen. Het leuke was dat continu iedereen moest horen wat de anderen gevonden hadden. Ze hielden elkaar echt op de hoogte.
We hadden verwacht dat ze ook meer rommel/afval zouden oppikken, maar ze waren meer geinteresseerd in de natuurlijke dingen.

Terug in het atelier zijn ze ze in groepjes enthousiast bezig geweest met het etaleren van de spullen op grote vellen papier. Ook het tekenen van de spullen met houtskool en het daarna inkleuren met verf ging goed. Aandachtspunt in 1 groepje was de taakverdeling. We moeten goed opletten dat dat goed gaat en dat niet 1 kind de baas speelt over de anderen.
Het blijft moeilijk om tijdens de plenaire sessies (uitleg e.d.) de aandacht van alle kinderen vast te houden, maar het ging vandaag al stukken beter dan de eerste keer. De regels moeten we voortdurend blijven herhalen. De kinderen hadden vandaag weer etiketten met hun naam op hun kleren. Dat werkt goed.

Het moeilijke aspect van dit project gaat nu komen: hoe gaan we van het platte vlak naar het driedimensionale? Hoe laten we de kinderen de overstap maken van het werk op de grond naar het spelen met de zwaartekracht. We gaan ze laten proberen om de takken in de lucht te laten drogen, om er vervolgens de andere spullen aan te hangen.

De kinderen waren erg met de gevonden slakken bezig. Arenzo vond het zelfs wel een dierentuin lijken. De slakken waren op een gegeven moment zelf ontsnapt uit de gevangenis. Aangezien we werken op basis van de uitgangspunten van H/VK is het jammer dat we daar niet al te veel op door kunnen gaan.

Volgende week gaan we de werken afmaken die we dan gebruiken om de ramen af te plakken, want kijken naar buitenspelende kinderen kan soms erg afleidend werken!

14

Zoeken in het park

dag 05
7 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.