Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Bijna alle kinderen hadden een verzameling meegenomen.

De voorwerpen werden uitgestald op een groot vel wit papier. Steentjes, stokjes van suikerspinnen, vloeipapiertjes, kastanjes, dennenappels, wattenstaafjes, schelpen, doppen enz. De kinderen waren trots op hun ‘schatten'. Na deze introductie werd alle ‘waar' op lange tafels uitgestald en vervolgens netjes gesorteerd en geordend. De kinderen maakten er nu een verhaal bij. Steentjes werden bunkers, van scheermessen werd een taart gemaakt, het ABC neergelegd met schelpen en houtjes. De laatste opdracht van de ochtend was om de verzamelingen in het eigen dagboekje te tekenen.

06

werken met verzameling

dag 04
4 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.