Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Bijna alle kinderen hadden een verzameling meegenomen.

De voorwerpen werden uitgestald op een groot vel wit papier. Steentjes, stokjes van suikerspinnen, vloeipapiertjes, kastanjes, dennenappels, wattenstaafjes, schelpen, doppen enz.De kinderen waren trots op hun ‘schatten'. Na deze introductie werd alle ‘waar' op lange tafels uitgestald en vervolgens netjes gesorteerd en geordend. De kinderen maakten er nu een verhaal bij. Steentjes werden bunkers, van scheermessen werd een taart gemaakt, het ABC neergelegd met schelpen en houtjes.De laatste opdracht van de ochtend was om de verzamelingen in het eigen dagboekje te tekenen.

Reflectie

Dinsdag 4 september
De kinderen kwamen met hun verzamelingen het atelier binnen, je kon merken dat zij het liefst direct begonnen waren met knutselen. In plaats daarvan werd begonnen in de kring en mocht iedereen zijn of haar mee gebrachte verzameling laten zien en er iets over vertellen. Het viel niet mee voor de kinderen om steeds goed en geconcentreerd luisteren. Toch wilden wij ieder kind aan bod laten komen, hun eigen verzameling was tenslotte het uitgangspunt voor dit project. De overgang van het luisteren naar het ‘werken' verliep goed. De kinderen vonden het heerlijk om actief bezig te zijn! Het werken in de dagboeken vonden ze echt heel bijzonder, en dat vonden wij ook.

04

laten zien

dag 04
4 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.