Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Als laatste wordt de kinderen gevraagd gezamenlijk een tekening van het atelier te maken.
Ook nu wordt weer hard gewerkt.
De jongens uit Jesse's hut werken gezamenlijk aan hun uitbeelding van het atelier.
Het is weer een constructieve tekening.
Sven maakt extra nog een vlieger erbij.
Khadija maakt een moskee.
De andere meisjes :
"Die was er toch niet?"
Khadija: "Jawel in die ene hoek en wij spreken Turks, hè Godze?"
Godze geeft haar eigen impressie van het atelier.
Mitshushanee tekent een figuur en het begin van het alfabet.
Abish tekent het klaslokaal en het atelier en lange banken met de kinderen erop.
Samira heeft een vlinder.
"Deze vlinder is bijna dood en dat zijn eitjes voor de babyvlinders en dan komen er weer een heleboel nieuwe."
Charlotte geeft haar impressie van het raam met bloem en een tafel met een kaolabeertje.
Omar maakt met expressieve bewegingen een spook.
En zo hebben alle kinderen op een eigen wijze weergegeven wat hun impressie is van het atelier.
( H )

101

Tekening atelier

dag 16
11 oktober 2007
Tekening atelier
Tekening atelier
Tekening atelier
Tekening atelier
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.