Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

huis met bed

Jesse zoekt lang naar een juiste plek voor zijn verzameling. Hij kiest uiteindelijk de hoek van het atelier waar alle dozen tegen de muur gestapeld staan. Hij gaat zelfstandig aan het werk. Legt de dozen met de openingen naar binnen in een kring en legt uiterst secuur zijn verzamelde besjes, bloempjes en blaadjes in de verschillende dozen. Iedere doos krijgt zijn 'eigen verzameling'. Alles lijkt een doel te hebben.
Aan het einde van deze ochtend vraag ik hem om mij zijn huis te laten zien. Even later verander ik mijn vraag en vraag hem zijn huis voor mij te tekenen. Verbazingwekkend nauwkeurig en snel tekent hij de plattegrond van zijn huis met bed.

In tegenstelling tot Omar (zie Omars huiskamer) lijkt Jesse zijn verzameling juist als aanleiding om te bouwen te gebruiken. Het aantal bouwstenen (dozen) is gerelateerd aan het ordeningsprincipe van zijn verzameling. Er is één uitzondering. Het (uitschuif)bed (rode en witte dozen). Hier gaat Jesse in liggen. Deze doos is dan ook leeg.
(E)

Reflectie

foto van tekening invoegen!

H. wijst op de dozen en de verzamelde spulletjes erin :
'Jesse hoe heb je dat zo gedaan?'
Jesse wijst op een doos : ' Bij deze doos aan deze kant ( verzameling ) en bij die ( wijst andere doos aan ) aan de andere kant".
H. :' Heb je dat bij alle dozen zo gedaan?'Jesse : ' Nee hoor - lijkt na te denken - en zegt dan aarzelend : ' Ik weet het niet'.

LATER...
H. : 'Jesse hoe is het met je huis?'
Jesse wijzend : 'Dit is de slaapkamer' en kruipt half in de doos/half op een deel dat hij uit heeft laten steken.

Eva en Jesse : Jesse verteld Eva wat het bed in zijn hoek is/
Eva : "Wil je een tekening voor mij maken want ik kan het niet onthouden." Jesse maakt een tekening.
( H ).

19

Huis met bed

dag 06
11 september 2007
Op zoek naar een juiste plek voor zijn verzameling
Jesses verzamelingen
Jesse tekent zijn huis
Jesses 'huis met bed'
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.