Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De groep kinderen die gaat werken aan de foto-filmpjes is behoorlijk groot. Finn gaat meteen aan de slag met de tractor van klei die hij gemaakt heeft. Hij ligt op de grond en met de prullenbak als achtergrond verschuift hij de tractor steeds een beetje.

De jongens van het vlieguitg, Mitch en Stef, maken een filmpje waarin hun vliegtuig opstijgt, d.m.v. een touwtje. Maar op het moment dat hij van de grond moet komen tillen ze hem op, zo staan zij ook op de foto.

June maakt een schilderij in een doos. In eerste instantie was dit bedoeld als achtergrond voor haar spookje. Maar ze maakt uiteindelijk de achtergrond tot een filmpje.

Isabel en Dalya maken samen een achtergrond op het schoolbord. Ze willen een film maken met de plastic dieren die ze gevonden hebben. Maar al snel vergeten ze de hele film en werken ze verder aan hun huisjes

Finn, Wessel en Mats, willen wel graag een bewegende tekening maken zoals June dat heeft gedaan. Ze gebruiken het schoolbord als ondergrond. Ze zijn zo enthousaist aan het tekenen dat ze het maken van de foto's een beetje vergeten. In de pauze leggen Sanne en Liesbeth aan Wessel uit hoe het maken van zo'n filmpje precies werkt. Na de pauze installeert Mats zich achter het fototoestel en wordt de regiseur. Hij roept STOP als hij een foto wil maken en af en toe een toevoeging van een dier in de onderwaterwereld dat hij nog mist. De foto's zijn alleen een beetje onscherp en heel erg bewogen.

Reflectie

Er zijn hele mooie dingen gedaan door de groep. In het begin was het ze toch niet zo duidelijk hoe het maken van zo'n filmpje eigenlijk werkt. Ook is de grope behoorlijk groot en is het misschien beter om wat meer aandacht aan een groepje tegelijk te besteden

86

stop motion

dag 11
8 oktober 2007
onderzee-tekening
schilderfilmpje June
het maken van foto's
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.