Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Foto's van buiten op het schoolplein, slaan met dingen om geluid te horen.
P: dat hij kapot gaat

met de onderkant heen en terug

Duncan houdt van hard slaan, ik zei schiet hem naar boven, oh zo hard hij vliegt weg
Hee, hard en zacht

D ik ga kaatsen
P: hee ik gaa hier tegen aan slaan ( de container)

STEEN:
Troy: Ik kan hard hameren
Femke: ik heb de deurbel
T een gaatje eraf knippen en dan heb je een kleine deurbel

Renee: ik heb deze erin geslagen. ik heb nu het lijmpistool nodig
Troy: wat een kleintje, het ligt hier
Renee: hee een andere
T die andere was stuk
Duncan: hij is wel gaver
Femke: ik heb m eruit geslagen

( Sanne, wat kun je hier mee??)

Dunca en Pieter gaan lijmen
D: welke pieter?
P: Zal ik het doen, deze twee zitten weer los
P brandt zich het doet wel pijn. wacht op dees
Duncan lijmt alles weer vast. deze zit weer los

Pieter vraagt Juf mogen we deze en deze en deze ( wijst alle stenen aan) ook lijmen?
Duncan: Mag ik m ( het lijmpistol)
P: eerst nog even deze
D Krijg je blaren?
P Heb je deze al gedaan
D: Ja.
P: Hij is bijna weer leeg
duncan pakt een ander lijmstaafje
D: ja ik kan duwen, gaaf

Laura laat haar werk door duncan vastplakken
" en de oren moeten nog aan het hoofd, hier, nee hier boven".

Duncan lijmt weer voor Laura en krijgt lijm op zijn hamer, oh ik lijm me vast.

Laura toont Annemarie haar Paard: "dit is m"
annemarie: wel een beetje gek
Laura: Jaha

Rene helpt Laura: zeg maar wat ik moet doen, Laura:, "Het haar moet vast". Renee plakt het vast Layra zegt:," Oh wordt wel mooi.
Peter raagt het lijm pistool, mag ik ’m even, heel even?
Femke geeft het lijmpistool, krijgt m weer terug en gaat door met lijmen

P: maar dit is anders
Laura: maar dit lukt niet
D: hee zijn gezicht enzo, zijn dit z'en haren?
Femke komt ook kijken en is heel betrokken.

P het lukt niet juf, oh lijm aan de tegel, Duncan peutert ondertussen lijm los

PIETER; HET IS VERVELEND DEZE STEEN DOET HET NIET.

Het lijmpistool is erg in de belangstelling

Femke lijmt Troy houdt vast: "Hou jij ’m vast, ja even wachten".

80

steen

dag 10
2 oktober 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.