Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Naomi, Sanne, Laura en Madelon waren hun interesse voor rood al snel een beetje kwijt en zijn toen ronde houten voorwerpen gaan beschilderen en gaan knutselen.

Rene en Madelon hebben een mooi rood bouw werkje gemaakt.

Naomi verfde wc-rollen rood en maakte er een verrekijker van met rood cellofaan dat was klaargelegd.

49

rode ontdekkingen

dag 06
18 september 2007
rood zien
bouwen met rode blokjes en rood tape
buisjes met rood
rood verslag
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.