Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De jongens voelen met hun ogen dicht goed aan hout uit de verzameling. Wat voel je? Wat zijn verschillen, wat overeenkomsten? De meeste stukken hout worden geklassificeerd als ruw, glad en/of splinterig... en "eikenhout". Twee jongens gaan ruw hout bij elkaar leggen.
Twee anderen verzamelen de ronde gladde stukken.
Een jongen heeft een splinter in een vinger.
Wat willen jullie met het splinterhout doen?
Het moet weg.
Nee, we leggen het daar.
Als je het schuurt, wordt het glad.
Herre gaat schuurpapier zoeken.
Herre komt uit het atelier met een lang stuk hardboard.
Kijk dit heeft een schuurkant. Hier kan ik dit hout glad mee maken.
Neee, dat lukt niet.
Onenigheid over of het schuren met hardboard een goed idee is….
Ieder gaat verder met zijn eigen werk.

Reflectie

Liesbeth stelt een vraag over de samenwerking tussen de kinderen. Ze werkt met het groepje hout en de jongens die bij dit groepje horen waren het niet met elkaar eens. Herre was heel nurks en Mitch was verdrietig omdat ze allebei iets anders wilden. Iets dergelijks gebeurde ook bij het groepje zacht. Uiteindelijk zijn ze langs elkaar verder gaan bouwen, 2 jongens bouwden een mast en anderen verzamelden splinterhout etc. Overleg tussen de kinderen is er echter nog niet echt. Marianne vraagt of je dat wel van kinderen van 6 kan verwachten? Misschien als ze wat meer afstand kunnen nemen, nu zitten zijn ze nog in de ban van het proces. De jongens bleven bij het voelen etc. een beetje hangen bij ruw/glad en splinterig. En omdat ze in een ruimte aan het bouwen zijn wat meer en soort hut is, zou een lange of hoge verzameling de plank waarschijnlijk mis slaan. Ze zijn nu al bezig met dingen bevestigen met tape maar dat zouden ze wel verder kunnen onderzoeken. Sanne

18

voelen

dag 04
10 september 2007
driehoekig rond, bobbelig, ruw
ruw, eikenhout, splinterig
de bovenkant is glad en de zijkant ruw
grraww, hij is door de midden
sorteren: ja deze is ook ruw
een uitvinding van Herre: schuurhout
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.