Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Buiten voelen Liam, Annemarie, Fabiënne en Laura overal aan om te onderzoeken wat ze mee kunnen nemen. Ze vinden gladde blaadjes, een stukje ballon, een plastic bekertje, een dennenappel….

09

Glad jutten

dag 03
4 september 2007
Vind jij dit glad?
Ja, dat is goed
Moet je voelen hoe glad
Wel glad, maar kan niet mee naar school
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.