Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tini: Weten jullie hoe dit project eigenlijk heet?
Amber: Ja, 'De Bouwvakkers'
Tini: Ja, dat natuurlijk ook maar hoe nog meer?
Jeanel: 'Paradijs'
Tini (lachend): Ja dat natuurlijk ook... maar weet iemand hoe het eigenlijk heet?
Max: 'Toeval?'

76

Groepsgesprek

dag 14
9 oktober 2007
Hoe heet het project?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.