Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Harold vraagt aan de meiden: "heeft het ook een naam?"
Jeannel zegt:" nou gewoon... het schilderij... het schilderij van de drie meiden"
Harold: "en hoe zit het met die honderd ramen?"
Jeannel:"nou gewoon het schilderij met de honderd ramen."
Harold:"ik denk dat de directeur van het Stedelijk dit schilderij wel wil houden"
Iris: "voor 150 euro!!!!" Joelle: "nee voor 500"

72

Het schilderij van de drie meiden

dag 13
8 oktober 2007
De drie meiden
Detail 1
Detail 2
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.