Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Dylan heeft van houtjes en elastiekjes een voorwerp gemaakt voor in de kast. Hij vindt dat de achtergrond van de kast geschilderd moet worden dan komt zijn kunstwerk beter uit tot zijn recht.
Hij maakt een kleurrijk werkstuk en beplakt de achterkant van zijn stukje kast met stickers.

68

Aan het verven

dag 12
2 oktober 2007
Dylan aan het verven
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.