Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Max werkt verder aan zijn muziek instrument. Hij heeft het uit elkaar gehaald.

Max: "Dit is best heel moeilijk: bij elke kleur een elastiekje"

Hij geeft ook veel tips. Max zegt tegen het takkenteam: "ik vind die elastiekjes heel mooi. Je kan er nog een vlag bovenop maken"

62

Max geeft tips

dag 11
1 oktober 2007
Max en zijn muziekinstrument
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.