Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het takkenteam zoekt naar een manier om de takkenstad steviger te maken. Harold heeft ty-wraps in alle soorten en maten bij zich. Ze gaan er mee aan de slag en zijn een uur lang allerlei verbindingen aan het maken met de takken.

53

Ty-wraps voor het takkenteam

dag 10
25 september 2007
Takken en ty-wraps
Joey: Kijk, net een tent!
Sam: Kijk eens hoe mooi als je door de deur kijkt!
Door de deur
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.