Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jessie en Renske benoemen geven namen aan het wit van hun verzameling.
Jessie: hollig en glad, gelig wit, glimmend wit.
Renske: blauwig wit en zilver wit.
Renske en Jessie samen: zwartig wit, bruinig wit, ribbelig wit.
Renske: goud zilver wit (is een parelmoer schelp).
Bij een witte steen: moet je goed horen glad wrijfbaar een beetje hobbelig en er zit hele scherpe punt aan.
Jessie: het is donzig, hij is heel licht , als je gaat blazen waait hij weg

52

Alle soorten wit

dag 10
25 september 2007
Het is donzig wit
Gelig wit en glad
Goud zilver wit
Ribbelig wit
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.