Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Op een groot doek hebben Jeanel, Iris en Joelle de eerder gemaakte letters vast genaaid. Later hebben ze het doek van gele en paarse verf voorzien.

Marlin:"Nou dames jullie zijn lekker bezig". Jeannel:"Niemand is beter dan ons."
Iris:"ik ben er voor geboren!"

Jeannel vraagt aan Marlin: "Is rood ook jou lievelings kleur?"
Marlin: "Ja ik vind rood heel mooi maar ik houd wel van alle kleuren."
Jeannel: "Ja dat moet wel voor een kunstenaar ehm ik bedoel een kunstvrouw."

51

T-team een stap verder

dag 10
25 september 2007
De kunstvrouwen
Niemand is beter dan ons
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.