Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag heeft het bouwteam de kast meer kleur gegeven. Ze besloten de nep openhaard van meer vuur te voorzien. Ook hebben ze vijf tot negen meter oranje kleurige stickers geplakt op de staanders. We gaan in de kast proberen verzamelingen bij elkaar te zetten.

50

Vuur en kleur

dag 10
25 september 2007
Rick plakt eindeloos stickers
Koen en Sem in de chillhoek
De kast op 25 september
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.