Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen werken vandaag aan de hand van de plannen die ze de laatste keer getekend hebben. Toen hebben ze in groepjes gewerkt aan de boot, het hek, de takken en de beestjestuin.

Observatie

De boten en een boomhut worden gemaakt n.a.v. de plannen die de kinderen getekend hebben.

Lotte en Sem: 'Wij maken twee boten aan elkaar vast.'

Fione: 'Dit is het stuur'.

Sem: 'Maar dit is de motorkap van de boot.

Marijn: "De trappels en de motor en dan later, en de trappels die kunnen spetteren'.

lotte: dit is teamwork. dit is de duikplank.

taylan: dit wordt nou de mast van een piratenboot, met een plakzeil en een ding dat ze er niet uitvallen (reling)

sem: ik heb het dak gemaakt, allemaal in plakband want wit vond ik niet mooi

Reflectie

De kinderen werken vandaag veel vrijer aan hun boten en boomhut. Ze voeren hun plannen ruimtelijk uit.
Het groepje van de takken heeft ook tekeningen gemaakt over tenten. Dit is vandaag helemaal niet de orde geweest in het atelier.
De kinderen zijn handig met het materiaal en de gereedschappen en ze maken snel constructies. Je kunt zien dat ze bouwen en timmeren leuk vinden.

23

de boot

dag 07
6 juni 2012
Sem en Lotte maken twee boten
Sem is bezig met de motorkap
Lotte: 'Dit is een vliegtuig (met dak) en dat is een boot'
De boot van sem
Fione maakt een stuur aan haar boot
Jacco maakt zijn bootjes
Jacco bij de timmerwerkbank
Marijn
Marit
De boot van Taylan met vlag en een paar kleine bootjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.