Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Kemal Tarik is met blauw krijt aan het tekenen. Hij ontdekt dat het krijt afgeeft op zijn handen. Hij laat dit aan Zeynep zien. Vervolgens begint hij zijn handen verder te krijten. Hij laat het aan Rayvano zien en roept 'Rayvano kijk!' 

24

Kemal Tarik en blauwe handen

dag 06
18 januari 2011
Hij ontdekt het blauw op zijn handen en laat het aan Zeynep zien
Kemal Tarik krijt zijn handen
'Rayvano kijk!'
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.