Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sydelia: Juffrouw ik heb gele paardenbloemen Vera: Wat zei je Sydelia?Sydelia: Ik heb gele paardenbloemen. Kijk dan.
Sydelia bedoelt de gele tulp die ze in haar fles heeft gedaan.
Sydelia: Juffrouw ik heb een bootje, Juffrouw ik heb een bootje. Ik heb een bootje! Een blaadje van de tulp drijft op het water in haar pot.

22

Gele paardenbloemen

dag 06
18 januari 2011
Sydelia: Juffrouw ik heb gele paardenbloemen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.