Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Een leegstaand klaslokaal naast het lokaal van de kleuters, is ingericht als atelier. Allereerst is alles leeggehaald, zijn de muren wit geverfd en is de vloer bedekt met wit stuckloper.
De transformatie van het lokaal blijft niet onopgemerkt. Kinderen en leerkrachten kijken af en toe met nieuwsgierige blikken om het hoekje en door de ramen. Elke verandering wordt door de kinderen nauwkeurig in de gaten gehouden. Nadat heel het atelier wit en schoon is gemaakt brengt Eugenie een aantal elementen van kleur aan. Zo hangt er een foto van een landschap en reageerbuisjes met daarin gekleurd water. Marguerite en Eugenie bouwen van witte dozen een kastenwand. Voor elk kind is er straks een eigen kastje.
Voor de kerstvakantie is de inrichting zo goed als klaar. Op 4 januari 2011 zal het atelier van kleur van start gaan.

01

Van klaslokaal naar atelier

dag 01
3 januari 2011
Eerst worden de bakstenen muren wit geverfd
Op de vloer komt wit stuckloper
Elementen van kleur worden door Eugenie aan het witte atelier toegevoegd
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.