Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag mocht er gespeeld worden in de postwinkel. In de kring werd besproken wie welke functie heeft.

Mick wilde de postbode zijn en Saskia wilde achter de kassa. Esmee en Sarah werden klanten. Ook Ruby wilde graag mee doen en die schonk de koffie en maakte kaarten.

Josse, Mitchel, Zakaria en Merijn hadden gisteren op vellen papier geschilderd. Vandaag gingen ze er posters van maken. "Het is een postzegelposter"
Samen met Josse zijn we er letters bij gaan plakken: postzegels te koop. Josse kent al aardig wat letters en kan prima synthetiseren.

17

Spelen in postwinkel

dag 17
26 maart 2009
Spelen in de postwinkel.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.