Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag gaan we verder met het onderwerp post.
We verdelen de klas in vier groepen.
Eén groep maakt geld, één groep maakt bankpasjes, één groep maakt postzegels en één groep tekent op een groot vel hun huis.
Later op de ochtend verbinden de kinderen hun huizen aan elkaar dmv weggetjes, het pad dat de postbode loopt om de kaart naar je vriendje te brengen.

Bij het maken van postzegels werd er getekend, cijfers geschreven, en geknipt.  De produktie lag hoog, Romy stapelde meerdere blaadjes op elkaar en knipte stroken. Deze stroken knipte ze in stukjes, per knip had ze wel 4 postzegels tegelijk!
De cijfers werden door sommigen nagemaakt van een meetlint van Ikea.

Het maken van geld was moeilijker. We hadden geld in een bakje gelegd, met wat papier erbij. Ze gingen het omtrekken, cijfers erop noteren, en uitknippen. Dat is een hele toer. Het ging niet vlug, maar het bakje raakte al aardig gevuld.
Bij het maken van de pasjes werd het bankpasje van juf Daniëlle uitvoerig bekeken. Veel vragen werden gesteld. Wat zijn dat voor cijfers? Wat is dat voor streep? Waarom staat dat er op? Wie zijn pasje af had legde deze in zijn postvak om het te bewaren. Zo heeft iedereen zijn eigen bankpas.

Op het grote witte vel mochten ze met fine-liners tekenen. Het huisje moest ongeveer zo groot worden als hun hand. Veel kinderen waren ook flink aan het meten. Toen alle huisjes klaar waren werden de weggetjes getekend. Iedereen zocht zijn hulpvriendje. Gisteren maakten ze voor hun hulpvriendje een kaart. Nu tekenden ze de weg die de postbode zou moeten lopen om die kaart weg te brengen. Het oudste kind tekende de eerste lijn, het jongere kind de tweede lijn. Zo kregen alle huizen verbindingswegen. Sommige wegen liepen zelfs door elkaar.

Wesly: Hoe groot is jouw huis?
Jori: Net zo als mijn hand!

Zoë: Hé, er komt rook uit de schoorsteen.
Daniek: Mijn huis heeft helemaal geen schoorsteen!

Enya: Je mag zelf kiezen hoe je tekent!

July: Ik woon op 12. Maar ik doe nu een 1 en een 0. Dat kan ik wel, een 2 niet.

Lorraine tekent een piepklein huis. Oei. Ze gaat ernaast opnieuw beginnen. Ze legt haar hand op haar tekening. Ze meet. Hij past, zegt ze tevreden.

Reflectie

De kinderen gaan nu steeds beter begrijpen wat post eigenlijk is, wat je er mee kunt doen, en hoe het wordt bezorgd. Het toneelstukje helpt hier goed bij.
Eigenlijk zijn wel zelf wel verrast door het feit dat ze niet goed wisten wat post precies inhield. Zodoende hebben we alle elementen voor de kinderen belicht.
Als ze het helemaal begrijpen kunnen ze het gaan gebuiken. Wesly kwam met het idee om nu een winkel te maken omdat je daar postzegels kunt kopen. Woensdag gaat hij samen met anderen (samenwerken) een winkel maken. Verder willen sommige kinderen net als thuis een kaart / brief in een enveloppe. Ze gaan nu kijken hoe een enveloppe eruit ziet en zelf maken. Hierdoor ervaren ze ook dat je hier dingen in mee kunt versturen.

15

Post benodigdheden

dag 15
24 maart 2009
Wesly tekent zijn huis op postbodekaart.
Mick maakt geld om postzegels te kopen.
Enya maakt haar huis met heel veel kamers.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.