Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag gingen we papier onderzoeken en hierna bouwen met papier en karton.
Elk kind mocht een stuk papier of karton uitzoeken en zeggen hoe het voelde. Zacht of hard, met ribbels, dik of dun enz.
Er werden hele verschillende dingen uitgekozen, het was een hele ervaring. Jori die het golfkarton had gepakt vond het hard en ribbelig. Josse kon het wel nadoen met een geluid, rrrrrtttttt.

Terwijl de kinderen heel goed hadden gezegd wat je allemaal kunt bouwen en wij echt dachten dat ze 3D zouden gaan bouwen gingen de meeste toch bouwen op het platte vlak. Ze maakten met veel aandacht huizen, taarten, mensen met verschillende materialen. Maartje maakte met veel aandacht wel een 3D bouwwerk. Ze vond het eerst moeilijk om het stevig te laten staan. Maar na wat zoeken en uitproberen had zeĀ  het ontdekt. Ze was terecht heel erg trots.

12

Bouwen met papier

dag 12
16 maart 2009
Maartje maakt met veel aandacht iets 3D.
Lorraine bouwt op platte vlak.
Ruby heeft een baby'tje gemaakt.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.