Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We gaan met de hele klas bouwen. Esmee vraagt of ze een puzzel mag maken. Ze wil niet bouwen, maar we zetten door. Samen met juf gaat ze zoeken waar ze mee kan bouwen. De keuze valt op Kapla.
Ze begint te bouwen. eerst een toren. Die valt. Ze probeert het nog eens. Dan valt de toren weer. Ze gaat verder in het platte vlak. Anders dan de meisjes naast haar is ze zonder plan aan het werk. 'Ik ben gewoon leuk aan het bouwen', vertelt ze. Ze is meer dan een half uur bezig. Haar bouwwerk wordt groter en groter. Pas als de hele klas stopt met werken, stopt zij er ook mee.

08

Esmee moet bouwen

dag 08
3 maart 2009
Esmee gaat bouwen (serie 1).
Esmee bouwt door (serie 2).
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.