Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Na een dik uur gewerkt te hebben heeft Sophie geen zin meer. Ze trekt haar overall uit. Aan het eind van de ochtend zit ze toch weer op een klein stukje karton te tekenen.

29

Sophie heeft geen zin meer

dag 08
17 april 2009
Sophie heeft haar overall uitgetrokken
Sophie gaat toch weer tekenen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.