Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Als de kinderen hun overall hebben aangedaan en langs de kant zitten, wordt er klassikaal gekeken wat er de vorige keer is gemaakt. De 'producten' die de vorige keer zijn ontstaan laat meester Wolf zien. Wanneer hij iets in de lucht houdt, wat bestaat uit verschillende draadjes wol en plakband, die losjes samenhangen en vraagt wat het is roepen kinderen: 'niks', een 'bal' en 'pruts'. Uiteindelijk wordt het benoemd tot 'Pruts'.

Wanneer een verhaaltje wordt voorgelezen, pakt Paul het Pruts en gaat er aan voelen. Hij houdt het vast alsof het een knuffel is. 

18

Casper speelt met pruts

dag 06
3 april 2009
Paul houdt pruts vast terwijl een verhaaltje wordt voorgelezen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.