Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen zijn volop aan het testen wat er allemaal kan met plakband. Hoe ver kan het uitgerold worden?
De grenzen van de ruimte worden hierbij opgezocht.

Ook wordt er vanalles gemaakt van plakband. Ashanty maakt een springtouw. De een wikkeld de ander in. Er worden ook grote proppen van gemaakt 'pruts' genaamd.

07

Plakband ontdekken

dag 04
30 maart 2009
Plakband uitrollen
Er wordt vanalles gemaakt met plakband
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.