Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Een kado maken was toch geen goed idee.
Zonder toestemming van Jannat hadden enkele klasgenoten haar werkstuk omgetoverd in een groot kado.
Iedereen behalve Jannat vond het een goed idee.
Gelukkig gaf Jannat het duidelijk aan dat zij er niet mee blij was en er werd ook door de rest naar haar geluisterd.
De kadootjes makers hadden hun verontschuldiging aan Jannat geboden.
Jannat mocht vervolgens een andere doos uitkiezen om mee verder aan de slag te gaan.

234

Kado

dag 16
17 juni 2009
Proces kado maken.(Chaymaa, Ismahane, Hajar, Server en Nassim)
Glitter karton en kado inpakken.(Chaymaa, Ismahane en Hajar)
Overleg over de bestemming van de doos waar Jannat eerder op geverfd had.
Naast het kado
In gesprek over de doos
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.