Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Alpha was één van de eerste jongens die een leuke exemplaar had kunnen bemachtigen.
Hij zocht een eigen plekje op en ging aan de slag. Hij koos net als de andere kinderen om ook zijn doos te gaan schilderen.
In de plaats van de kleur blauw uit te kiezen net als de meeste jongens, koos Alpha de verfkleur wit om zijn doos te beschilderen.
Alpha schilderde zijn doos met heel veel aandacht.
Hij schilderde uiterst geconcentreerd elke kwaststrook met witverf op zijn doos.
Aan het eind van de les pakte hij zijn witgeverfde doos op en plaatste deze tegen aan de ventilator van de projector om te drogen.

215

Witte doos

dag 15
10 juni 2009
Dozen onderzoek en witschilderen van één dervan.(Alpha)
Vervolg witgeverfde doos.(Aplha)
Witgeverfde doos.(Film)(Alpha)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.