Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Deze kleitaart is per toeval in de vorm van een hart gevormd.
Hoewel toeval een grote rol had gespeeld in het ontstaan van deze vorm weerhield dit de kinderen niet om nieuwe dingen bij de vorm te verzinnen zoals het toevoegen van play doh klei en beschilderen van het kleitaart met verschillende kleuren verf.
Rafi mengde de verfkleuren wit, blauw en groen. Hierin doet hij vervolgens een stuk klei wat hij al had klaargelegd. Het gekleurde stuk klei voegt hij dan toe aan het hard van klei waarmee Chaimae bezig was. (die vond het goed)

202

Kleitaart in een hartvorm

dag 14
8 juni 2009
Mengen van de verfkleuren wit, blauw en groen vervolgens een stuk klei toevoegen.(Rafi)
Vervolg schilderen van het kleitaart in een hartvorm.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.