Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Op de eerste serie foto's kan je Saif en Akram zien. zij gingen hun oude klei bouwsel opnieuw bouwen. Dit deden ze door het oude te vernietigen en weer opnieuw te beginnen.
Op de volgende foto kan je Malik zien met zijn sneeuwpop. Malik hadĀ heel goed aan zijn sneeuwman gewerkt zonderĀ afgeleid te worden.

Op de volgende serie foto's is het ei van Rafi te zien. Hij maakte ook een soort nest om deze in te bewaren.

Op de derde serie foto's is te zien hoe een groep meiden met veel plezier slierten zaten te rollen.

Op de vierde serie foto's is duidelijk het proces te zien van het bouwen van een gezamenlijk werkstuk. Dit werkstuk werd door verschillende kinderen samen gemaakt. Ieder kind voegde iets aan het werkstuk toe door er iets nieuws bij te plaatsen of door dingen te vervangen met andere nieuwe spullen of zelfgemaakte bouwsels. Bij dit werkstuk hadden de kinderen bewust gekozen om verschillende materialen met elkaar te combineren.

Lya:"Is een ei een cirkel?
Rafi:"Jee"
Lya:"Jee?"
Rafi:"Nee"

62

Bouwsels

dag 06
20 april 2009
Bouwwerken van klei.
Ei van Rafi
Rollen
Gezamenlijk kleien.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.