Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag zijn we weer samen in een kring begonnen.
Janneke had foto's van de vorige les uitgeprint en liet deze aan de kinderen zien.
Degenen die op de foto te zien waren mochten vertellen waar zij mee bezig waren op de foto's.
Zo mocht Meriam over haar foto vertellen, op haar foto was te zien dat zij een zelfgemaakte klei ketting om haar hals droeg.
Omdat het een zwart wit foto was kon niet iedereen duidelijk zien dat het om een klei ketting ging.
Iemand riep toen "Ze heeft een baard."

45

Kring

dag 05
15 april 2009
Bespreken van voorgaande keer.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.