Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag maakt Marija de jurk van Anna niet af. Haar interesse gaat naar iets anders uit. Ze weet niet precies wat ze wil. Eerst wordt  het een roos. Dan een hoed, daarna een paraplu en uiteindelijk een toverstaf. In het filmpje is te zien dat ze stof samenbalt op een weinig technische manier. De meeste kinderen blijven gebruik maken van plakken of ze gebruiken plakband. Uiteindelijk lukt het haar wel. Ze heeft er veel plezier aan gehad.

212

Marija tovert met stof

dag 21
16 juni 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.