Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De makers van harnas en ridderkledij beseffen met moeite dat er niet zo veel tijd meer is om hun pak volgende week in orde te hebben. Tyrone gaat wel goed aan de slag en zorgt er in korte tijd voor dat hij een geheel pak maakt. De meeste onderdelen had hij al gemaakt, maar nu past hijhet  tot een geheel.
Een van de jongens van groep 6 (ze zijn te gast bij ons voor een keer) werkt samen met Enes, Wassim en Ouassim aan polsbeschermers voor de ridders. Het materiaal is vloerbedekking, die makkelijk buigzaam is. Ze worden vastgeplakt met tape en lijm, maar dat laaste is geen succes.
Wassim en Ouassim vormen hun riderpak uit lappen stof, die ze om hun heen knopen. Enes heeft een heel eigen pak van karton gemaakt met helm.

197

Verder met het harnas

dag 20
12 juni 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.