Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Zi Lon is al een tijdje bezig met zijn vulkaan. Hij is nog steeds niet tevreden. Alleen heeft hij een groot problem: er komt geen rook uit de vulkaan.
Een mogelijke oplossing heeft hij opgezocht op internet. Met een bescheiden chemische proef zou de vulkaan kunnen gaan roken.Toch bleek de chemische reactie van de proef niet geschikt voor het atelier.
Dus geen oplossing nu. Een tegenvaller voor hem. In een gesprek proberen we samen (Willem) een oplossing te vinden. De doos is erg klein en geeft niet veel speelruimte. Zi Lon vindt geen oplossing en spreekt uit dat hij zich voelt als een vulkaan. Hij kan zo gaan uitbarsten. Voor hem staat de vulkaan op een eiland in de zee.
Hij trekt zich terug en loopt wat verloren rond.Toch is er een vervolg. Met lijm en verf maakt Zi Lon een vloeistof. Deze giet hij in de doos. Nu staat de vulkaan toch in het water.

98

Vulkaan Zi Lon V

dag 12
12 mei 2009
Zi lon en zijn vulkaan
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.